За да видите мултимедийното съдържание на тази страница, трябва да инсталирате Adobe Flash Player версия 9 или по-висока.

web design: eDesign

Координатни маси за плазмено и газо кислородно рязане
   видео: Soitaab   
Системите за автоматично координатно рязане на фирма SOITAAB Srl. – Italy са проектирани да посрещнат изискваниятa за рязане на малки, средни и гoлеми дебелини на всички видове метали.

В зависимост от желанията на клиента машините могат да бъдат с различна ефективна широчина на рязане от 1,5м до 6,5м без ограничение на дължината.

Всички машини могат да бъдат оборудвани с системи за височинен контрол на процеса на рязане, Система против сблъсък, автоматично запалване, система за газокислородно рязане и крайцване с безконечна ротация, ABC глава за плазмено крайцване, Пробивна глава за отвори до 32mm, различни видове маркиращи глави и др.PLASMA EXPERT

Plasma Expert е изработен от изключително здрави и устойчиви профили като характерното за машините са направляващите, който са разположени по дължина на масата. Plasma EXPERT допълнително могат да бъдат оборудвани с:

· Устройство за изсмукване за работните газове;
· Плазмена горелка с автоматично първоначално височинно позициониране TAG;
· Автоматичен височинен контрол според дъговото напрежение AVC и устройство срещу удар;
· Втори плъзгач за маркиране, в зависимост от приложението;

Порталът се задвижва от синхронизирани безчеткови електродвигатели свързани чрез направляващи по двете надлъжни оси.

Напречните оси са със със закалени и прецизно монтирани бариери, което позволява висока устойчивост и увеличаване скоростта на позициониране до 40 м/мин.

Подходяща е за High Definition плазмени токоизточници, Plasma Expert може да поддържа до 260 А.

Транспортирането, пуск, настройка и поддръжка на машината са изключително лесни,благодарение на дизайна.

· Допълнителна система за профилно рязане на тръби;
· PC базиран софтуер за управление на машината;
· LANTEK – софтуер за програмиране на цикъла на рязане (DXF; DWG);                                
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLASMA EXPERT
Модел
 
 15-30   
  15-40 
  15-60  
  20-30  
 20-40 
  20-60  
Максимална широчина на рязане  по ос "X"
мм
1500
1500 
1500 
2000 
2000 
2000
Максимална дължина на рязане  по ос "X"
мм
 3000
4000 
6000 
3000 
4000 
 6000
Максимално движение по ос "Z"
мм
 120
120 
120 
120
120 
 120
Максимален брой на главите Бр.
     1
 1
 1
 1
 1
 1
Опция за добавяне на втора глава (маркиране) 
                                √            
Размери на машината
 
 
 
 
 
 
 
Широчина
мм
2120
 2120
 2120
 2620
 2620
 2620
Дължина
мм
4100
 5100
 7100
 4100
 5100
 7100
Височина
мм 
                                   1600
Височина на масата
мм
                          мин. 790-макс. 810
Скорост на позициониранемм/мин.
          15.000 (стандартно) - 40.000 (HD версия) 
POWERMAX 1250 или еквивалентен
 
                                 √
POWERMAX 1650 или еквивалентен 
                                 √
HY-DEF PLASMA
 
                                 √
Захранващо напрежение
Волт
                      400V 3 фази - 50Hz
Мощност (на портала)кВ
                              3 KwLINEACORD PCL

Порталите LINEACORD PCL са изработени от изостатична здрава стоманена конструкция и са специално проектирани да издържат теглото на окачените режещи глави и необходимите инструменти.

Порталът се разполага върху направляващите релси като, надлъжното движение се постига чрез променливо токови безчеткови двигатели и пиньони от двете страни, а напречното движение чрез система „MASTER torch suspension”, директно направляванa от CNC.

LINEACORD PCL могат да бъдат оборудвани с:


·Устройство за изсмукване за работните газове;
·Aвтоматично първоначално височинно позициониране TAG;
·Автоматичен височинен контрол според дъговото напрежение AVC и устройство срещу удар;
·Плъзгач за маркиране, в зависимост от приложението;
·Газо кислородни горелки с височинен капацитивен контрол за рязане до 400mm.;
·PC базиран софтуер за управление;
·LANTEK – софтуер за програмиране на цикъла на рязане (DXF; DWG);
·Различни видове маркиращи глави;


                                                           
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LINEACORD PCL
Модел        PCL20PCL25 PCL30PCL35 PCL40
Дължина на релситеmm
2000
2500
3000
3500
4000
Максимална широчина на рязане +one slave
mm
      1000
1500
2000
2500
3000
Максимална широчинаmm
1300
1800
2300
2800
3300
Дължина на среза с 4000 mm. Следаmm      2000    
Максимален размер на елемента
Nr
44 6 6 6
Минимално разстояние между елементитеmm
150
Максимална плътност на срезаmm
150 (**с по-ниска височина на масата 250)
Максимална плътност на срезаmm
150(**250)
100606060
Размери на машината      
Ширинаmm30123512 401245125012
Дълбочинаmm
2200
Височинаmm
3100
Височина на масата за рязане
mm
650(550 за по-ниска маса)
Скорост на срезаmm/min.
20,000
Горим газ 
Ацетилен-пропан-газ
Приложение 
HT2000 или еквивалентно 
HPR 260 или еквивалентно 
HPR 130 или еквивалентно 
HT4400 илиеквивалентно 
ВолтажVolt
380 v. монофазен 50Hz.
МяркаKw.
4 KwLINEACORD PCN

Най-високият клас машини на SOITAAB Srl са порталите LINEACORD PCN ,който са изработени от изостатична здрава стоманена конструкция и са специално проектирани да издържат теглото на окачените режещи глави и необходимите инструменти.

Порталът се разполага върху направляващите релси като, надлъжното движение се постига чрез променливо токови безчеткови двигатели и пиньони от двете страни, а напречното движение чрез система „MASTER torch suspension”, директно направляванa от CNC.

Цифрово управление на двигателите, свързани чрез оптични кабели с основното контролно табло за гарантирана работа без влияние на радио и електрически високочестотни смущения от плазмената и пилотната дъга

LINEACORD PCN допълнително могат да бъдат оборудвани с:

Устройство за изсмукване за работните газове;
· Aвтоматично първоначално височинно позициониране TAG , автоматичен височинен
   контрол според дъговото напрежение AVC и устройство срещу удар;
· Плъзгач за маркиране, в зависимост от приложението;
· Автоматична система с пропорционални клапани за разпределение на газовете.
· Газо кислородна горелка с височинен капацитивен контрол за рязане до 400mm;
· PC базиран софтуер за управление;
· LANTEK – софтуер за програмиране на цикъла на рязане (DXF; DWG);
· Пробивна глава за отвори до 32mm, различни видове маркиращи глави;


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LINEACORD PCN
Модел  PCN30   PCN35  PCN40PCN 45PCN50 PCN55 PCN60  PCN65 
Дължина на релситеmm
3000
3500 
4000
4500
5000
 5500 6000 6500
Широчина на среза с една горелка
mm
  2000
2500
3000
3500
4000
 4500 5000 5500
Максимална широчина с две горелкиmm
2X1000
2X1250 
2X1500 
2X1750 
2X2000 
 2X22502X2500 2X2750
Дължина на среза с 4000 mm. следаmm                                                    2000
Максимален размер на елемента
Nr
44 46 6  6 8 8
Минимално разстояние между елементитеmm
155
Максимална плътност на рязанеmm300300 300 300 300 300 300 300 
Максимална плътност на рязане между елементитеmm
200
200200150150150100 100 
Размери на машината         
Ширинаmm36504150465051505650 61506560  7150
Дълбочина на срезаmm20002000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Височинаmm
3100
 310031003100 3100 3100 3100 3100 
Височина на масата за рязане
mm
650
 650650650 650 650 650 650 
Скорост на срезаmm/min.
20,000
Горим газ 
Ацетилен-пропан-газ
Токоизточник  
HT2000 или еквивалентно  
NT 3070 или еквивалентно 
SI
HД4070 или еквивалентно

 
SI
HT4400 илиеквивалентно                                                   SI
ВолтажVolt
380 v. трифазен (3-phase) 50Hz.
МяркаKw.
Приблизително 4 Kw.


LINEASTAR 

Автоматичната система за газокислородно рязане  LINEASTAR  е конструирана за основните нуждите на крайните потребители. Здравата конструкция, разнообразие от размери и опции правят машината с висока точност и подуктивност.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LINEASTAR
Модел l     mm          2290        2690
Дължина на релсите
Cu
mm
1500 
2000
Широчина на среза
Cmax
    mm
1700
2200
Максимална широчина 
mm
3000
Дължина на рязане а с 4000 mm. следа     
mm
          2         2
Максимален размер на елемента
Ic
     Nr
                   210
Минимално разстояние между елементитеS1
mm
                   210
Максимална плътност на рязане с една горелка St
mm
         100       100
Максимална плътност на рязане със всички горелки  
mm
 
Размери на машината          2826     3226
ШиринаLmax
mm
        3512     4012
ДълбочинаPmax
mm
                   1500
ВисочинаHmax
mm
                   2000
Височина на масата за рязане
Hban
mm
                    650
Скорост на среза
Vmax
mm/min.
                   6000
Горим газ   Acetylen-Propano-natural gas
                        SL
POWERMAX1250                       SL
POWERMAX1650                       SL
Волтаж 
Volt
     220 v. monofase 50Hz
Мярка      Kw.                  2.5 Kw


 
Поискайте повече информация