За да видите мултимедийното съдържание на тази страница, трябва да инсталирате Adobe Flash Player версия 9 или по-висока.

web design: eDesign

КАРИЕРИ

Сервизен инженер

Изисквания:

- Подходящо техническо образование (висше/средно)
- Опит: Минимум две години на подобна позиция
- Английски език - задължителен

Предимство е ползване на технически Английски език

- Добра компютърна грамотност
- Отлични комуникативни умения
- Стремеж към работа в екип
- Шофьорска книжка
- Инициативност
- Предишен опит в областта на поддръжката и сервизирането на Индустриални машини и системи дават предимство
- Възможност за командировки

Предлагаме


- Работа в екип от професионалисти
- Възможност за професионално развитие
- Фирмено обучение у нас и в чужбина

Профил на Длъжността:

- Организирате, ръководите и контролирате цялостната дейност по гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване и поддръжка на специализирана техника
- Планирате доставката на резервни части и консумативи
- Комуникирате с чуждестранните партньори по заявките, доставките и вноса на резервни части и консумативи
- Контролирате съхраняването на резервните части, ремонти и поддръжка.
- Контролирате наличноста на резервни части на склад
- Контролирате правилното изразходване на резервните части и консумативи.
- Водите картотека на техниката и други записи, свързани с дейностите по ремонт и поддръжка
- Консултирате клиентите за общите и специализирани аспекти при експлоатацията на закупената от фирмата техника
- Приемате, обработвате и анализирате всяка получена информация от клиенти и преценяте причините за възникнали рекламации и подходите при тяхното уреждане
- Поддържате интензивни и коректни бизнес отношения с ключовите клиенти на фирмата
- Следите за правилната експлоатация на техниката
- Познаване сервизният софтуер и работите със специализираната сервизна апаратура

Ако считате, че сте подходящият за нас кандидат Моля изпратете автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на посочения e-mail.